Układy o ziemskich marnościach Kościół katolicki wobec problemów odzyskania i redystrybucji dóbr duchowych w Polsce w latach 1918-1

Karol Chylak

Układy o ziemskich marnościach Kościół katolicki wobec problemów odzyskania i redystrybucji dóbr duchowych w Polsce w latach 1918-1

49,90 zł

3432

 

Książka poświęcona ważnej, lecz często nie docenianej kwestii w historii kościoła katolickiego w Polsce - jego bazie materialnej. W I Rzeczypospolitej dawała mu ona niezależność od władzy świeckiej, zaś odebrana mu została przez zaborcze monarchie, o czym autor obszernie opowiada w pierwszym rozdziale swej książki. Kolejne partie tekstu poświęcone są - w znacznej części udanym - próbom odzyskania podstawowego elementu tej bazy materialnej, jaką były dobra ziemskie. Na proces odzyskiwania dóbr wpływały jednak bieżące wydarzenia polityczne w II Rzeczypospolitej, a przede wszystkim - reforma rolna; temu problemowi autor poświęca kolejną część swej książki. Monografię zamyka omówienie udziału kwestii dóbr duchownych w rokowaniach o konkordat i postanowień tej umowy, związanych z tematyką majątkową.

Ibidem
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-886-7990-2

Liczba stron: 336

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 49,90 zł