Tykoniusz i jego reguły egzegezy biblijnej

Dominika Budzanowska-Weglenda

Tykoniusz i jego reguły egzegezy biblijnej

 

Tykoniusz żył w IV wieku w Afryce Północnej. Należał do Kościoła donatystów. O jego życiu wiemy niewiele, często z uznaniem wspominał o nim i jego poglądach św. Augustyn. Tykoniusz - skonfliktowany z donatystami, ale wierny swej wspólnocie - napisał dwa dzieła, które w Kościele rzymskim cieszyły się uznaniem i znaczną poczytnością, wywierając istotny wpływ na późniejszych egzegetów. Były to: Księga reguł i Komentarz do Apokalipsy. Tykoniusz przedstawia i sam też stosuje siedem zasad, którymi jak lampami można rozświetlać tajemnice Pisma Świętego, i pokazuje, że Kościół to przede wszystkim ciało Chrystusa.

Książka jest próbą ukazania wybitnej osobowości, duchowości pisarza, intelektualisty i chrześcijanina głębokiej wiary, a także jego metody objaśniania tekstów biblijnych.

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-652-2471-2

Liczba stron: 380

Format: 160x235mm

Cena katalogowa: 32,00 zł