Transnarodowe życie rodzin Na przykładzie polskich migrantów w Norwegii

Magdalena Ślusarczyk

Transnarodowe życie rodzin Na przykładzie polskich migrantów w Norwegii

39,90 zł

2796

 

Monografia dokumentuje w sposób systematyczny bogatą literaturę na temat transnarodowości, transnarodowych studiów nad rodziną i migracji poakcesyjnych z Polski, ze szczególnym odniesieniem do transnarodowego życia rodzin. (…) Jest bardzo potrzebną refleksją teoretyczną i empiryczną nad wymiarem rodzinnym migracji poakcesyjnych (…). Do tego dochodzą nowe społeczne, kulturowe i przestrzenne mapy dalszych relacji rodzinnych – w wyniku migracji część powiązań i relacji ulega wzmocnieniu, część utrzymuje status quo, część się osłabia lub w ogóle zanika. Książka jest barometrem zachowań polskich rodzin migracyjnych w pierwszym pokoleniu, z istotną refleksją nad tym, jakie rodziny w przyszłości będą tworzyć najmłodsi uczestnicy współczesnych poakcesyjnych ruchów migracyjnych z Polski, którzy – jak pisze Autorka – utknęli gdzieś pomiędzy dwoma krajami.
Z recenzji dr hab. prof. nadzw. Izabeli Grabowskiej,
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny oraz Ośrodek Badań nad Migracjami UW

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-233-4567-1

Liczba stron: 316

Format: 155x235mm

Cena katalogowa: 39,90 zł

Cena pakietu

79,80 zł

5190

Cena pakietu

84,80 zł

5490