Tło cywilizacyjne odsieczy wiedeńskiej

Feliks Koneczny

Tło cywilizacyjne odsieczy wiedeńskiej

9,90 zł

891

 

Za czasów Sobieskich były w Europie cztery cywilizacje, tak samo, jak obecnie: łacińska, bizantyńska, żydowska, turańska. Żydowska kwitnęła w Polsce w najlepsze, ale nie promieniowała na społeczeństwo polskie; o tym jeszcze nie było mowy! Bizantyńskiej nie było wówczas w Polsce ni śladu. Turańska udzielała się od Kozaczyzny i Moskwy, poniekąd też przez wpływy tureckie. Rodzimą w Polsce była cywilizacja łacińska.

Pod Wiedniem zwalczano cywilizację turańską, której najwybitniejszymi przedstawicielami niegdyś byli Mongołowie „niebiescy” a potem Turcy. Błądzi, kto mniema, jakoby Turcy należeli do cywilizacji arabskiej przez to samo, iż są muzułmanami. W piśmiennictwie arabskim Turek jest przedmiotem wzgardy i nienawiści. Islam jest dwojaki: arabski i turański; są to dwa odrębne kręgi cywilizacyjne.

Pod Wiedniem broniło się chrześcijaństwo, idąc na wojnę prawdziwie religijną. Zastanówmy się nad związkiem tego z kwestią cywilizacji.

Prohibita
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-655-4630-2

Liczba stron: 56

Format: 12.5x19.7

Cena katalogowa: 9,90 zł

Cena pakietu

49,80 zł

3091

Cena pakietu

49,80 zł

3285

Cena pakietu

64,80 zł

4185

Cena pakietu

64,80 zł

4185

Cena pakietu

49,80 zł

3285

Cena pakietu

59,80 zł

3885