Terroryzm wczoraj i dziś Księga pamiątkowa na 10-lecie Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas

Terroryzm wczoraj i dziś Księga pamiątkowa na 10-lecie Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas

65,00 zł

5628

 

Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas już od dekady obecne jest w polskim świecie naukowym. Od dziesięciu lat prowadzi działalność nie tylko o charakterze badawczym, ale i o charakterze dydaktycznym. Zajmowanie się zagadnieniami związanymi z przeciwdziałaniem różnorodnym zagrożeniom stanowi dla większości członków CBnT nie tylko zawód, ale także życiową pasję płynącą z przekonania, że nie ma większej odpowiedzialności niż odpowiedzialność za wspólne bezpieczeństwo.

Książka poświęcona została współczesnemu obliczu zagrożeń terrorystycznych. Obejmuje zarówno analizę najważniejszych aspektów zagrożeń terrorystycznych, ale także przeciwdziałania mu. Autorzy skupili się nie tylko na ogólnych zagadnieniach metodologii terroryzmu i jego zwalczania, ale tak że na jego najbardziej współczesnej postaci, powiązanej z islamistycznym dżihadem. Wartość dodana książki to nie tylko świeże spojrzenie na takie zagrożenia, ale także wielopłaszczyznowe podejście do ich analizy.

Partner wydania: Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas

Difin
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-793-0803-3

Liczba stron: 336

Format: 155x230mm

Cena katalogowa: 65,00 zł