Ten, który chce być sobą Rozważania na marginesie problematyki tożsamości osobowej

Wojciech Torzewski

Ten, który chce być sobą Rozważania na marginesie problematyki tożsamości osobowej

43,00 zł

3470

 

Książka wpisuje się w bardzo ważny współcześnie nurt filozofii zainteresowanej kwestią tożsamości osobowej, ze szczególnym uwzględnieniem jej praktyczno-egzystencjalnego wymiaru. Monografia jest osadzona w tradycji filozofii europejskiej różnych nurtów, nie ma jednak charakteru historycznego; przeciwnie, jest oryginalnym, autorskim pomysłem interpretacyjnym, ukazującym różne wymiary dążenia człowieka do stania się sobą. Na szczególne podkreślenie zasługuje analiza problemu stawania się sobą w wymiarze dialogicznym (rozdział pierwszy), społecznym (rozdział drugi) oraz etycznym (rozdział trzeci). Autor wykazał się dużą erudycją w zakresie filozofii a także literatury pięknej, umiejętnie zestawiając ze sobą pomysły różnych myślicieli: szczególnie intrygującą próbą, zasługującą na podkreślenie, jest nowatorskie zestawienie ze sobą problematyki podjętej przez Kartezjusza i Miltona oraz uwzględnienie egzystencjalnego wymiaru filozofii Johna Stuarta Milla.
prof. dr hab. Ireneusz Ziemiński

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-801-8223-3

Liczba stron: 138

Format: 165x240mm

Cena katalogowa: 43,00 zł