Telewizja i jej odbiorcy w życiu codziennym

Matt Briggs

Telewizja i jej odbiorcy w życiu codziennym

 

Telewizja i jej odbiorcy w życiu codziennym to wartościowa lektura dla studentów medioznawstwa, kulturoznawstwa oraz socjologii, ale też wszystkich tych, którzy chcą zrozumieć telewizję, jej gatunki oraz ich miejsce w życiu codziennym.

Każdy rozdział podkreśla znaczenie badań odbioru dla naszego postrzegania tekstów telewizyjnych. Przedstawione studia przypadków wprowadzają istotne pojęcia w badaniu telewizji, takie jak „zabawa”, „semioza” oraz „modalność”, jednocześnie rzucając nowe światło na znane już terminy, na przykład „dekodowanie”, „ideologię” oraz „sferę publiczną”.

„Myślę, że praca Briggsa, odznaczająca się nowym, oryginalnym podejściem analitycznym, rzeczywiście jest warta udostępnienia polskiemu czytelnikowi (...). Autor próbuje zidentyfikować i poddać krytycznemu oglądowi sposoby, w jakie telewizja wchodzi w nasze życie codzienne, w nasze zakorzenienie w kulturze demokratycznej”.
dr hab. Stanisław Jędrzejewski, KUL

„Omawiana praca stanowi ważny rozdział w prezentacji ewolucji telewizji, sceny medialnej, recepcji treści przedstawianych w telewizji oraz metodologii badań publiczności”.
dr Urszula Jarecka, IFiS

Matt Briggs jest wykładowcą na wydziale Media and Cultural Studies Uniwersytetu Walijskiego w Lampeter.

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-233-3201-5

Liczba stron: 174

Format: 170x230mm

Cena katalogowa: 37,80 zł

Tłumaczenie: Beata Radwan