Sztuka położnicza dla kobiet Kształcenie akuszerek na ziemiach polskich w dobie niewoli narodowej (1773–1914)

Małgorzata Stawiak-Ososińska

Sztuka położnicza dla kobiet Kształcenie akuszerek na ziemiach polskich w dobie niewoli narodowej (1773–1914)

 

Od połowy XV w. coraz popularniejszym określeniem kobiet pomagającym rodzącym był termin „akuszerka” pochodzący od francuskiego słowa accoucher—rodzić. To określenie, być może z uwagi na powszechne posługiwanie się w wieku XVIII językiem francuskim, upowszechniło się na ziemiach polskich. Nazewnictwo używane w innych językach nie weszło w ogóle do użycia. Akuszerkami nazywano jednak nie wszystkie osoby zajmujące się pomaganiem rodzącym. Było ono niejako zarezerwowane dla niewiast, które miały fachowe przygotowanie do posługi przy porodach, natomiast amatorki w dalszym ciągu nazywano babkami. W drugiej połowie XIX w. zaczęto używać obok terminu „akuszerka” określenia „położna”, będącego rodzimym określeniem osoby towarzyszącej w połogu i całym czasie rodzenia.

DiG
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-286-0054-6

Liczba stron: 552

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 63,00 zł