Syzyfowe prace Ilustrowana klasyka

Stefan Żeromski

Syzyfowe prace Ilustrowana klasyka

12,90 zł

928

 

"Stefan Żeromski w Syzyfowych pracach podejmuje problem rusyfikacji narodu polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem ruszczenia młodzieży. Główny bohater – Marcin Borowicz – uczeń rosyjskiej szkoły,
początkowo mający problemy z nauką języka zaborcy, z biegiem czasu staje się ideowym zwolennikiem. Uczestniczy w przedstawieniach teatralnych organizowanych przez zaborcę, zakłada kółko literatury
rosyjskiej... Jednak wraz z dojrzewaniem bohatera i poznaniem nowych kolegów zmieniają się też jego poglądy. Chłopak przeżywa wewnętrzną przemianę, dojrzewa do patriotyzmu i polskości. Usilne starania zaborców, którzy chcieli, by młodzi Polacy zapomnieli o swojej tożsamości okazały się tylko syzyfowymi pracami."

Ibis
Oprawa twarda

Data pierwszego wydania:
2018-08-30

ISBN: 978-83-659-5288-2

Liczba stron: 208

Format: 150x215mm

Cena katalogowa: 12,90 zł

Cena pakietu

52,80 zł

3322

Cena pakietu

50,80 zł

3202