Sytuacja finansowa śląskich przedsiębiorstw w dobie kryzysu

Błach Joanna, Gorczyńska Maria, Wieczorek-Kosmala Monika

Sytuacja finansowa śląskich przedsiębiorstw w dobie kryzysu

42,00 zł

2892

 

Książka stanowi kontynuację rozważań zawartych w pozycji "Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego. Perspektywa przedsiębiorstwa". Zawiera propozycję kompleksowej oceny wpływu światowego kryzysu finansowego na stan i kondycję finansową przedsiębiorstw.

W pierwszej części publikacji zawarto ramy koncepcyjne prowadzonych badań uwzględniając przyczyny, przebieg i skutki globalnego kryzysu finansowego widziane z perspektywy makroekonomicznej. Zaproponowano modelowe kierunki analizy transmisji skutków kryzysu finansowego na działalność przedsiębiorstw jako podmiotów sfery realnej, odnosząc się głównie do użyteczności modelu księgowego przedsiębiorstwa. Przedstawiono również cel badań, ich zakres przedmioty, czasowy i podmiotowy oraz zarys metodologii.

Druga część książki prezentuje wyniki przeprowadzonych badań. Przedstawiono i poddano dyskusji zmiany sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw w okresie oddziaływania kryzysu finansowego na tle kraju, jak również w kontekście branżowym. Zaprezentowano także wyniki autorskiej ankiety badawczej, przeprowadzonej na próbie śląskich przedsiębiorstw sektora MSP, odnoszącej się do opinii badanych przedsiębiorstw, co do wpływu kryzysu na kierunki zmian kluczowych kategorii finansowych w ujęciu retrospektywnym i prospektywnym.

CeDeWu
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-755-6483-9

Liczba stron: 232

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 42,00 zł

Cena pakietu

76,90 zł

4986

Cena pakietu

81,90 zł

5286