Systemy i sieci teleinformatyczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

Systemy i sieci teleinformatyczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

 

Problematyka wykorzystania przestrzeni cybernetycznej staje się coraz powszechniejsza w strategiach bezpieczeństwa większości państw i organizacji międzynarodowych, zarówno globalnych jak i regionalnych, w tym NATO i UE.

W ramach wystąpień i prezentacji naukowych i żołnierze oraz pracownicy firm reprezentujących różne środowiska prezentowali wyniki swoich badań.. W ramach dyskusji za konieczne uznano stworzenie mechanizmów właściwego rozpoznania
i oceny zagrożeń istniejących w cyberprzestrzeni takich jak wojna cybernetyczna, cyberterroryzm, cyberprzestępczość oraz innych form działań mogących powodować szkody zarówno w samej informacji przetwarzanej i przekazywanej w przestrzeni cyberinformatycznej, jak i w jej materialnych składnikach (systemach technicznych).

Akademia Sztuki Wojennej
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-752-3534-0

Liczba stron: 294

Format: 170x245mm

Cena katalogowa: 63,00 zł