Święty Antoni. Wielki kaznodzieja i patron ubogich

Praca zbiorowa

Święty Antoni. Wielki kaznodzieja i patron ubogich

 

Antoni to popularnie święty pomagający odzyskiwać rzeczy zagubione i skradzione. Tymczasem niewielu dziś już wie, że za życia głosił on tak płomienne kazania, iż słuchano go na placach wiosk, miast i miasteczek, gdyż kościoły nie mogły pomieścić tylu ludzi. Z całą mocą oraz gorliwością nauczał, że Chrystus i Ewangelia powinny być punktem odniesienia dla decyzji podejmowanych w życiu codziennym, i to zarówno tych prywatnych, jak i publicznych, co jakże głośnym echem powinno rozbrzmieć zwłaszcza w naszych czasach.

Błogosławiony Jan Paweł II tak mówił o św. Antonim Padewskim: "Świętość jego życia dostarcza także współczesnemu człowiekowi bardzo wyrazistych wskazówek i bodźców do działania, jakiego wymaga nowa ewangelizacja. Tak jak w jego epoce, również dzisiaj potrzebna jest odnowiona katecheza oparta na słowie Bożym, zwłaszcza na Ewangelii, aby świat chrześcijański znów zrozumiał, jak wielkim skarbem jest Objawienie i wiara".

Rafael
Oprawa twarda

Data pierwszego wydania:
2012-11-27

ISBN: 978-83-756-9347-8

Liczba stron: 64

Format: 190x290mm

Cena katalogowa: 34,90 zł