Świat idei i lektur twórczość Karola Irzykowskiego

Świat idei i lektur twórczość Karola Irzykowskiego

 

Irzykowski, podobnie jak wielu współczesnych mu filozofów, uważał poznanie za wzaje3mne kształtowanie się podmiotu i przedmiotu poznania. Tworzenie subiektywnych, mentalnych przedstawień uznawał za pewną konstrukcję przedmiotu poznania, warunkowaną przez percepcyjne i intelektualne wyposażenie człowieka. Zwracał też uwagę na powtórzeniowy charakter procesów poznawczych - procesów tworzenia przedstawień mentalnych, a w szczególności pamięci. Dostrzegane i charakteryzowane przez niego procesy obiektywizacji i idealizacji byłyby związane z wyróżniającą człowieka potrzebą transcendencji.

Z artykułu Marii Gołębiewskiej

Wydawnictwo Naukowe UMK
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-231-3582-1

Liczba stron: 216

Format: 160x230mm

Cena katalogowa: 36,00 zł