Stulecie reformacji w Niemczech 1517-1617 Między rewolucją medialną a przełomem instytucjonalnym

Johannes Burkhardt

Stulecie reformacji w Niemczech 1517-1617 Między rewolucją medialną a przełomem instytucjonalnym

 

Wydarzeniem mającym największy wpływ na historię Niemiec w XVI stuleciu było ogłoszenie przez Marcina Lutra w 1517 r. jego słynnych 95 tez, które zapoczątkowało reformację. Książka Johannesa Burkhardta przedstawia powszechnie znane fakty w nowej dla polskiego czytelnika perspektywie, ukazującej narodziny i dynamiczny rozwój reformacji jako wynik rewolucji medialnej - upowszechnienia druku, wzrostu nakładów i liczby tytułów literatury religijnej i teologicznej w XVI w., bowiem bez prasy drukarskiej trudno sobie wyobrazić szersze oddziaływanie myśli Lutra i innych ojców reformacji. Wiele miejsca poświęcono tu także wpływowi reformacji na przemiany instytucjonalne w tak dziwnym tworze państwowym, jakim była wczesnonowożytna Rzesza Niemiecka. Autor, Johannes Burkhardt, jest wybitnym specjalistą w dziedzinie nowożytnej historii Niemiec, emerytowanym profesorem uniwersytetu w Augsburgu oraz członkiem władz tamtejszego Instytutu Historii Kultury Europy.

Wiedza Powszechna
Broszurowa ze skrzydełkami

ISBN: 978-83-214-1396-9

Liczba stron: 388

Format: 145x205mm

Cena katalogowa: 40,95 zł

Tłumaczenie: Justyna Górny