Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski Tom 3 Świadomościowe korelaty struktury społecznej

Halamska Maria, Hoffmann Rados

Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski Tom 3 Świadomościowe korelaty struktury społecznej

29,40 zł

2064

 

We własnym przekonaniu wiejska Polska jest społeczeństwem klasy średniej. Na to poczucie duży wpływ ma kontekst społeczny: w stabilnej zbiorowości rolniczej, gdzie dominuje elitarny wzór relacji międzyklasowych, poczucie przynależności do klasy niższej jest równie częste jak poczucie przynależności do klasy średniej. W rezultacie naszych badań i dokonanych na ich podstawie analiz można stwierdzić, że u mieszkańców niknie (a niekiedy wręcz znikło) poczucie „gorszości” wsi w stosunku do reszty społeczeństwa, a nawet bywa ona postrzegana jako „lepsza”, gdyż podziały społeczne i konflikty są w niej mniej widoczne.

Z wprowadzenia

Scholar
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-738-3858-1

Liczba stron: 174

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 29,40 zł

Cena pakietu

74,30 zł

4758