Studenci wydziałów lekarskich w Polsce w latach 1944/1945-1948/1949 Kształtowanie i rozwój środowiska

Magdalena Paciorek

Studenci wydziałów lekarskich w Polsce w latach 1944/1945-1948/1949 Kształtowanie i rozwój środowiska

 

W powojennej rzeczywistości pełnej kontrastów: z jednej strony walk zbrojnych i sporów politycznych, z drugiej zachowania względnej wolności słowa i swobody intelektualnej kształtowało się nowe pokolenie młodzieży akademickiej, także tej na wydziałach lekarskich. Odmienność swą (od tych sprzed 1939 r., ale i pokoleń późniejszych – z okresu stalinowskiego) zawdzięczało w dużym stopniu zachowaniu przedwrześniowych tradycji, po trosze było też konsekwencją okresu, w jakim przyszło dorastać. Od strony socjologicznej było pokoleniem nad wiek dojrzałym, którego postawy w większości przypadków miała ukształtować wojna. Starcie się dwóch, a nawet trzech światów: tego sprzed 1939 r., następnie okresu wojny i tego po wojnie kształtowało nowy model środowiska studenckiego.

Aspra
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-754-5734-6

Liczba stron: 406

Format: 160x240mm

Cena katalogowa: 49,00 zł