Stosunki kanadyjsko amerykańskie w polityce premiera Pierre'a Elliotta Trudeau 1968-1984

Marcin Gabryś

Stosunki kanadyjsko amerykańskie w polityce premiera Pierre'a Elliotta Trudeau 1968-1984

40,95 zł

3584

 

Książka Stosunki kanadyjsko-amerykańskie w polityce premiera Pierre'a Elliotta Trudeou 1968-1984 przedstawia współpracę supermocarstwa (Stanów Zjednoczonych) i państwa o średnim potencjale (Kanady), w okresie gdy w ich wzajemnych relacjach zachodziły poważne zmiany. Podjęta tematyka jest ciekawa i w Polsce bardzo mało znana. Głównym celem, który postawił sobie autor, jest zbadanie skali swobody i możliwości działania Kanady, Kilkunastoletnie rządy Trudeau stały się tłem do prześledzenia tych zjawisk w długiej perspektywie i pokazania ewolucji stosunków między obu państwami. Autor konfrontuje swoje ustalenia z powszechnymi opiniami na ten temat. Jest to możliwe dzięki podjęciu w tekście szerokiego zakresu spraw. [...] Publikacja wnosi wiele nowego do badanej tematyki, pobudza do refleksji i przemyśleń nad relacjami kanadyjsko-amerykańskimi, funkcjonowaniem stereotypów, a także mitów i uprzedzeń.
Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Mani

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-233-3082-0

Liczba stron: 328

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 40,95 zł

Cena pakietu

80,85 zł

5978