Sto lat władzy lokalnej na polskiej wsi 1918-2018

Piasecki Andrzej, Ptak Arkadiusz

Sto lat władzy lokalnej na polskiej wsi 1918-2018

25,20 zł

1812

 

Problematyka władzy lokalnej jest z natury rzeczy bardzo szeroka i podejmowana przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Każda z nich koncentruje się na nieco innym aspekcie funkcjonowania władzy lokalnej. W niniejszej monografii, mającej charakter przede wszystkim politologiczny, podjęto próbę odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania badawcze:
1. Jakie społeczność wiejska miała polityczne i prawne możliwości udziału w wyłanianiu władz lokalnych oraz w zarządzaniu sprawami lokalnymi?
2. Jaką rolę w tym poszerzaniu (lub ograniczaniu) możliwości partycypacji odgrywały zmieniające się podziały terytorialne obszarów wiejskich?
Ze wstępu

Scholar
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-653-9034-9

Liczba stron: 134

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 25,20 zł

Cena pakietu

65,10 zł

4012

Cena pakietu

65,10 zł

4206

Cena pakietu

80,10 zł

5106

Cena pakietu

80,10 zł

5106

Cena pakietu

65,10 zł

4206

Cena pakietu

75,10 zł

4806