Stanisław Skrzeszewski wobec ludzi nauki  w świetle własnych notatek, listów i pism (1944-1950)

Chmielewski Witold Jan

Stanisław Skrzeszewski wobec ludzi nauki w świetle własnych notatek, listów i pism (1944-1950)

45,00 zł

3949

 

Działalność naukowa i praca szkół wyższych w okresie pierwszych powojennych lat została przedstawiona w wielu publikacjach. Osobą, która wywierała bardzo istotny wpływ na tę ważną dziedzinę życia społeczno-gospodarczego i kulturalnego Polski, był Stanisław Skrzeszewski. Człowiek o przekonaniach komunistycznych, związany z tą ideologią i opartym na niej systemem wartości. On to w drugiej połowie lat czterdziestych XX w. nakreślił i zainicjował w praktyce politykę naukową w Polsce. Realizował ją z dużą konsekwencją, przy pomocy odpowiednio dobranych współpracowników.

Aspra
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-754-5574-8

Liczba stron: 262

Format: 160x245mm

Cena katalogowa: 45,00 zł

Cena pakietu

84,90 zł

6149

Cena pakietu

84,90 zł

6343

Cena pakietu

99,90 zł

7243

Cena pakietu

99,90 zł

7243

Cena pakietu

84,90 zł

6343

Cena pakietu

94,90 zł

6943