Sprzedaż towarów Część 2 Zasadnicza szkoła zawodowa, Szkoła ponadgimnazjalna

Mikina Agnieszka, Rzeźnik Beata

Sprzedaż towarów Część 2 Zasadnicza szkoła zawodowa, Szkoła ponadgimnazjalna

24,50 zł

2262

 

Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych oraz szkoły policealnej kształcących w zawodzie sprzedawca, zgodnie z programem nauczania 522[01]/ZSZ, SP/MEN/2007.02.08.

Podręcznik składa się z trzech części, w których zawarto treści dotyczące kolejno: zasad obsługi klienta, uwarunkowań dotyczących sprzedaży towarów oraz promocji placówek handlowych.

Na końcu każdej części zamieszczono przykładowe testy do sprawdzenia nabytej wiedzy.

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach: do nauczania w zawodzie sprzedawca.

WSiP
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-021-1283-6

Liczba stron: 131

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 24,50 zł