Sporządzanie planów analiz i sprawozdań Zeszyt ćwiczeń A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Część 3 Technikum

Szymczak Magdalena, Pietraszewski Marian

Sporządzanie planów analiz i sprawozdań Zeszyt ćwiczeń A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Część 3 Technikum

1050

 

118 zadań

Stanowi znakomitą pomoc dla nauczyciela i ucznia. Uczy posługiwania się zdobytą wiedzą w celu uzyskania umiejętności praktycznych. Zeszyt ćwiczeń podzielono na cztery części.

Spis treści:

I. PLANOWANIE
1. Planowanie działalności jednostki organizacyjnej
2. Biznesplan
II. SPRAWOZDAWCZOŚĆ
1. Sprawozdawczość wynikająca z ustawy o rachunkowości
2. Sprawozdawczość wynikająca z innych przepisów
III. ANALIZA EKONOMICZNA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
1. Istota analizy ekonomicznej
2. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
3. Analiza techniczno-ekonomiczna
IV. PREZENTACJA MATERIAŁÓW PLANISTYCZNYCH I ANALITYCZNYCH

eMPi2 Mariana Pietraszewskiego
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-623-2584-9

Liczba stron: 88

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 10,50 zł