Spory o dziesięciny Świeccy i duchowni w Knyszynie na przełomie XVI i XVII wieku

Łukasz Gołaszewski

Spory o dziesięciny Świeccy i duchowni w Knyszynie na przełomie XVI i XVII wieku

 

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Wprowadzenie 11
Rozdział I
Dzieje dziesięciny w Polsce w średniowieczu i nowożytności 17
Rozdział II
Dzieje parafii i sporów o dziesięciny 55
Rozdział III
Przesłanki i mechanizmy konfliktów o dziesięciny w Knyszynie 91
Rozdział IV
Mieszczanie knyszyńscy i ich sytuacja ekonomiczna 149
Podsumowanie 221
Źródła i bibliografia 225
Streszczenie 239
Summary 245

Stara Szuflada
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-938-1076-5

Liczba stron: 251

Format: 140x210mm

Cena katalogowa: 44,00 zł