Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Tom 2

Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Tom 2

 

Prezentowane rozważania sygnalizują wiele niepodlegających klasyfikowaniu czy systematyzowaniu problemów, ważkich z perspektywy teorii i praktyki poradnictwa i wsparcia społecznego oraz pomocy, stanowiących kontynuację problemów podejmowanych w pierwszej części („Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego, poradnictwa. Koncepcje – Dyskursy – Inspiracje” pod redakcją Magdaleny Piorunek). Książka została podzielona na trzy obszary tematyczne. Pierwszy z nich porusza problematykę grup defaworyzowanych, w tym młodzieży, wychowanków instytucji pieczy zastępczej, nastoletnich matek oraz osób bezrobotnych. Drugi oscyluje wokół zagadnień związanych ze wspieraniem potencjału rozwojowego jednostek i grup społecznych (studentów, wolontariuszy, imigrantów), ostatni jest próbą uchwycenia przykładów dobrych praktyk w perspektywie mikro – w optyce pomagającego lub wspieranego.

Pokładamy ufność, iż zaprezentowane treści stanowić będą przyczynek do dalszych prac empirycznych, teoretycznych i praktycznych z zakresu pomocy, poradnictwa i wsparcia społecznego.

Wydawnictwo Naukowe UAM
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-232-3307-7

Tytuł oryginalny: Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Tom 2: Przyczynki empi

Liczba stron: 334

Format: 16.7x23.9

Cena katalogowa: 34,00 zł