Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a konkurencyjność przedsiębiorstw

Anna Wolak-Tuzimek

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a konkurencyjność przedsiębiorstw

95,00 zł

7108

 

W książce przedstawiono powstanie i rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR), jej wady i zalety wynikające z wdrożenia oraz obszary oddziaływania. Ponadto zaprezentowano aktualne kierunki badań dotyczące wpływu CSR na działalność przedsiębiorstw. Omówiono także problematykę związaną z konkurencyjnością przedsiębiorstw, wskazując, iż we współczesnej gospodarce cena przestała być jedynym czynnikiem decydującym o wyborze danego produktu przez klienta, a coraz częściej konsumenci nadają duże znaczenie czynnikom niezwiązanym bezpośrednio z wytworzeniem produktów, m.in. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. W części empirycznej książki zaprezentowano wyniki badań dotyczące wpływu koncepcji CSR na konkurencyjność przedsiębiorstw. Badaniami objęto ekspertów oraz menedżerów dużych przedsiębiorstw i na podstawie uzyskanych opinii opracowano cztery modele konkurencyjności oraz sformułowano wskazówki praktyczne dla menedżerów. Recenzowana monografia podejmuj

CeDeWu
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-810-2237-8

Liczba stron: 336

Format: 160x230mm

Cena katalogowa: 95,00 zł

Cena pakietu

129,90 zł

9202

Cena pakietu

134,90 zł

9502