Spes in virtute salus in victoria

Spes in virtute salus in victoria

 

Spis treści:

Przedmowa
Wstęp
1. Sebastian Długoborski, Asyryjskie techniki zdobywania miast w świetle „Pytań do Szamasza”
2. Bartłomiej Proc, Trzy listy wodzów w „Persach” Ajschylosa
3. Daniel Gosk, Wygląd i uzbrojenie strażników grobu Chrystusa w średniowiecznej ikonografii z ziem polskich
4. Andrzej Gładysz, Dworzanie Zygmunta I w wojnie z Mołdawią (1530-1532)
5. Piotr Głowacki, Kozacy Zaporoscy w wojnie smoleńskiej 1632-1634
6. Michał Sierba, Tykocin podczas „potopu” szwedzkiego
7. Marek Groszkowski, Służba wojskowa Jana Stachurskiego od września 1655 do maja 1657 roku
8. Zbigniew Hundert, Chorągiew husarska Jana Sobieskiego w latach 1673-1676. Aspekty organizacyjne, społeczne i finansowe
9. Krzysztof Figa. Rola kawalerii w działaniach dywizji generała Jana Henryka Dąbrowskiego na Białorusi (lipiec-październik 1812 roku)
10. Damian Machaj, Andersonville. Przyczynek do funkcjonowania obozów jenieckich z okresu wojny secesyjnej
11. Marek Sadecki, Walki na Przełęczy Szypczeńskiej w 1877 roku
12. Marcin Jędrysiak, Pojęcie czynnej służby wojskowej w prawie polskim (1918-1924)
13. Krzysztof Fudalej, Dyskusje na temat broni pancernej na łamach wybranych czasopism niemieckojęzycznych w latach 1918-1933
14. Marcin Markowski, Wizerunki wodzów na banknotach polskich z lat 1918 – 1939
15. Artur Wodzyński, Żołnierze narodowości niemieckiej w szeregach Wojska Polskiego podczas kampanii 1939 roku
16. Ewelina Klimczak. Skradzione dzieciństwo, utracona młodość. Wojna obronna Polski we wrześniu 1939 roku z perspektywy dzieci i młodzieży na podstawie literatury wspomnieniowej
17. Bogusław Kosel, Przemiany w Wojsku Litewskim w pierwszym okresie okupacji sowieckiej. Wprowadzenie do tematu
18. Mateusz Nowikiewicz, Zjawisko zbierania łupów i trofeów wojennych wśród żołnierzy amerykańskich w trakcie kampanii na Guadalcanal (1942-1943) w świetle relacji z konfliktu
19. Daniel Chraniuk, Węgrzy, Włosi i Rumuni w bitwie stalingradzkiej we wspomnieniach Niemców
20. Ludwika Borzymek, Zrzuty lotnicze cichociemnych w latach 1942 – 1943 na terenie Ośrodka III Wyszków Obwodu „Rajski Ptak”
21. Anna Kraus, Spalona ziemia. Pacyfikacja wsi Prehoryłe na tle konfliktu polsko-ukraińskiego w czasie II wojny światowej
22. Magdalena Gajda, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Powstaniu Warszawskim
23. Michał Bednarczyk, Służba sanitarna w 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w świetle wspomnień Grzegorza Fedorowskiego pseudonim „Gryf” i innych partyzantów
24. Maciej Stanecki, Schyłek brytyjskiego mocarstwa w oczach amerykańskich analityków. Defence White Paper 1966 w świetle analiz RAND Corporation
25. Kamil Szubart, Zaangażowanie Republiki Federalnej Niemiec w I wojnę w Zatoce Perskiej 1990–1991

Notka o książce:

Referaty wygłoszone w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości, której dziewiąta edycja miała miejsce na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie w dniach 8-10 grudnia 2011 roku, przyniosły wiele interesującego materiału. Został on przez organizatorów wydany w tomie noszącym tytuł „Spes in virtute, salus in victoria”, Opublikowane w nim teksty, będące owocem wystąpień uczestników konferencji, stanowią bez wątpienia doskonałe odbicie szerokiego spektrum problemów, jakie starają się realizować ich autorzy w podejmowanych przez siebie badaniach. Już na pierwszy rzut oka można dostrzec, jak bardzo rozległa jest tematyka ich prac, zarówno pod względem chronologicznym i przestrzennym, jak i problemowym.

Inforteditions
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-640-2349-1

Liczba stron: 392

Format: 21.4x15.4

Cena katalogowa: 45,00 zł