Służba sprawiedliwości w Wojsku Polskim 1795-1945 Organizacja - Prawo - Ludzie

Leszek Kania

Służba sprawiedliwości w Wojsku Polskim 1795-1945 Organizacja - Prawo - Ludzie

 

Publikacja jest obszerną monografią poświęconą problematyce funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w polskich formacjach wojskowych od końca XVIII po połowę wieku XX. Wypełnia ona, dla wielu badaczy kłopotliwą, lukę w polskiej historiografii wojskowej. Autor przeanalizował, skorygował i uzupełnił dotychczasowe ustalenia historyków, bazując na bogatej literaturze i własnych, szeroko przeprowadzonych, badaniach archiwalnych. Opisane zostało polskie sądownictwo wojskowe okresu rozbiorów, w tym Legionów Polskich, wojsk Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1815-1830), powstań listopadowego i styczniowego, lat I wojny światowej, okresu międzywojennego oraz formacji polskich z czasów II wojny światowej. Zasadniczy tok narracji uzupełniają liczne uwagi Autora pozwalające prześledzić nie tylko warunki funkcjonowania i zmiany w wojskowej służbie sprawiedliwości, ale także dostrzec wiele różnorodnych problemów stosunkowo luźno z nią związanych.

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-705-1764-9

Liczba stron: 522

Format: 170x245mm

Cena katalogowa: 99,50 zł