Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza Tom 6 Wokół problemów przekładu literackiego

Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza Tom 6 Wokół problemów przekładu literackiego

27,30 zł

2359

 

W tym tomie szczególnie zostały wyeksponowane kulturowe uwarunkowania przekładu, polszczyzna w przekładzie tekstów literackich, medialnych, naukowych i popularnonaukowych, dokumentacji oraz problem tekstów dawnych w przekładzie, a także historia przekładu. Lektura tomu dowodzi, że problemy polszczyzny w przekładzie – przedstawiane głównie w kontekście ekwiwalencji – łączą się z zagadnieniami rozumienia, interpretacji, kreatywności i trafności rozwiązań translatorskich oraz recepcji tekstu przełożonego, a polszczyzna jest systemem zróżnicowanym, wydolnym, elastycznym, otwartym, dobrze odpowiadającym potrzebom komunikacyjnym jej użytkowników – w tym tłumaczy.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-786-5371-4

Liczba stron: 134

Format: 145x210mm

Cena katalogowa: 27,30 zł

Cena pakietu

67,20 zł

4753