Skutki zagranicznych szoków technologicznych dla polskiej gospodarki

Rynarzewski Tomasz, Truskolaski Szymon

Skutki zagranicznych szoków technologicznych dla polskiej gospodarki

52,90 zł

4189

 

Postęp techniczny jest jednym z powszechnie przyjmowanych czynników wzrostu gospodarczego. Wprawdzie badania nad naturą i wpływem nowych metod produkcji na wzrost gospodarczy i wahania koniunkturalne mają długą historię, ale nie istnieje spójna teoria tłumacząca mechanizmy oddziaływania zmiany technologicznej na gospodarkę. R. Solow stwierdził, że wpływ postępu technicznego na gospodarkę jest bezpośrednio niemierzalny, ale może być zdefiniowany pośrednio jako niewytłumaczony w inny sposób wzrost gospodarczy. Tym samym postęp techniczny stał się „miarą naszej niewiedzy”, według sformułowania M. Abramovitza (Z. Griliches, 1995, s. 3).
Głównym problemem analizowanym w monografii są zagraniczne szoki technologiczne i wpływ, jaki wywierają na gospodarkę krajową. Z punktu widzenia gospodarki Polski większość innowacji pojawia się za granicą i jest następnie transferowana do kraju w wyniku procesu międzynarodowej dyfuzji. Kanały przepływu wiedzy między podmiotami są dobrze rozpoznane w literaturze ekonomicznej — ich relatywne znaczenie zależy od sposobu zdefiniowania wiedzy.

PWE
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-208-1913-7

Liczba stron: 234

Format: 160x240mm

Cena katalogowa: 52,90 zł

Cena pakietu

87,80 zł

6283

Cena pakietu

92,80 zł

6583