Rynki medialne wybranych państw Europy Zachodniej Regulacje struktura przemiany

Rynki medialne wybranych państw Europy Zachodniej Regulacje struktura przemiany

39,00 zł

2498

 

Proces zmian na rynkach medialnych w ostatnich latach zaskakuje dynamiką i rozległością. Spowodowany jest on czynnikami politycznymi, ekonomicznymi oraz rozwojem i popularyzacją nowych technologii, co także skutkuje zmianami samych mediów – ich oferty i modeli zarządzania – i zmianą sposobu korzystania z nich przez odbiorców, obecnie nazywanych użytkownikami. Troska o prawidłowe funkcjonowanie mediów leży u podstaw współczesnej polityki medialnej prowadzonej przez poszczególne państwa i instytucje europejskie. Niepokoić może proces koncentracji własności na rynkach medialnych i coraz większa dominacja wielkich koncernów kierujących się logiką komercyjną, co w konsekwencji zagraża pluralizmu na rynkach medialnych i jakości przekazywanych treści.

Dynamika zmian mediów i systemów medialnych rodzi potrzebę ich śledzenia, opisywania i analizowania. Na tę potrzebę odpowiada niniejsza publikacja.

dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz

Universitas
Broszurowa ze skrzydełkami

Data pierwszego wydania:
2019-01-09

ISBN: 978-83-242-3496-7

Liczba stron: 257

Format: 140x210mm

Cena katalogowa: 39,00 zł

Cena pakietu

83,90 zł

5192

Cena pakietu

78,90 zł

4892

Cena pakietu

83,90 zł

5192

Cena pakietu

83,90 zł

5192