Rynek finansowy Przewodnik do ćwiczeń

Nawrocki Tomasz L.

Rynek finansowy Przewodnik do ćwiczeń

39,00 zł

3088

 

Publikacja stanowi kompendium wiedzy o rynku finansowym. Obok treści opisowych, dotyczących w szczególności podziału rynku finansowego na kolejne segmenty operacyjne i ich charakterystyki, przedstawiono w niej również matematyczne podstawy kalkulacji wartości pieniądza w czasie oraz wyceny i rozliczeń dotyczących podstawowych instrumentów finansowych dostępnych na współczesnym rynku finansowym. Z tego też względu niniejszą pozycję można traktować jako pomoc w nauczaniu przedmiotów poruszających tematykę rynku finansowego, czy też matematyki finansowej studentów uczelni ekonomicznych oraz studentów wydziałów ekonomicznych politechnik i uniwersytetów.

Książka składa się z siedmiu rozdziałów:
• w rozdziale pierwszym przedstawiono podstawowe zagadnienia (definicje, klasyfikacje, cechy charakterystyczne), dotyczące rynków, instrumentów i instytucji finansowych,
• w rozdziale drugim przybliżono koncepcję wartości pieniądza w czasie z uwzględnieniem modeli oprocentowania prostego i składanego, rachunku rent oraz ratalnej spłaty długu,
• w dalszych pięciu rozdziałach skoncentrowano się na podstawowych segmentach operacyjnych rynku finansowego - rynku pieniężnym, depozytowo-kredytowym, kapitałowym, walutowym oraz rynku instrumentów pochodnych.

Każdy z rozdziałów od drugiego do siódmego zaczyna się zwięzłym, opisowym wprowadzeniem, po którym następuje wykaz kluczowych dla danej tematyki pojęć i zagadnień, wzorów, zadań do samodzielnego rozwiązania oraz odpowiedzi.

CeDeWu
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-810-2204-0

Liczba stron: 152

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 39,00 zł