Romowie w Polsce i w Europie Od dyskryminacji do tolerancji

Romowie w Polsce i w Europie Od dyskryminacji do tolerancji

 

Tom studiów o tematyce romskiej […]. Profilowi dydaktycznemu towarzyszy refleksja naukowa mająca na celu pogłębioną analizę przyczyn negatywnego stereotypu Roma, jaki krystalizował się w Polsce od kilku stuleci. Mamy nadzieję, że komparatystyczne rozprawy – napisane przez badaczy reprezentujących różnorodne dziedziny humanistyki (kulturoznawcy, literaturoznawcy, etnografowie, socjolodzy, historycy sztuki) – przyczynią się do przełamywania uprzedzeń etnicznych oraz wszelkich przejawów dyskryminacji.

W książce pomieszczono rozprawy o charakterze ogólnym oraz studia analityczne skupiające uwagę na szczegółowych (niekiedy praktycznych) zagadnieniach i problemach, z jakimi boryka się mniejszość romska. Ujęciu diachronicznemu towarzyszy namysł nad strategiami działalności instytucji europejskich i polskich, mających na celu zachowanie tożsamości narodowej etnosu romskiego.
Ze Wstępu prof. Piotra Borka

Wydawnictwo Edukacyjne
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-635-9052-9

Liczba stron: 264

Format: 165x240mm

Cena katalogowa: 29,90 zł