Rola opiekunów w procesie wsparcia podopiecznych w świetle działalności opiekuńczej Polskiego Czerwonego Krzyża

Dorota Rynkowska

Rola opiekunów w procesie wsparcia podopiecznych w świetle działalności opiekuńczej Polskiego Czerwonego Krzyża

 

Spis treści
Wstęp
Rozdział I
Wsparcie społeczne jako podstawa oddziaływania pomocowego
1.1. Od ewolucji działań dobroczynnych do współczesnej pomocy społecznej
1.2. Pomoc - opieka - wsparcie jako filar działań pomocowych
1.2.1. Pojęcie pomocy
1.2.2. Pojęcie opieki
1.2.3. Koncepcja wsparcia społecznego
1.3. Modele wsparcia społecznego

Rozdział II
Społeczna kwestia ludzi starszych
2.1. Zjawisko starzenia się i starości
2.2. Społeczno-demograficzne konsekwencje starzenia się społeczeństwa
2.3. Usługi opiekuńcze i świadczenia w systemie pomocy osobom starszym
2.4. Zawody społeczne o charakterze pomocowym w kontekście koncepcji pracy nad emocjami (emotional work) Arlie Hochschlid
2.4.1. Pracownik socjalny
2.4.2. Opiekunka środowiskowa
2.4.3. Koncepcja pracy nad emocjami Arlie Hochschild

Rozdział III
Polski Czerwony Krzyż jako organizacja pozarządowa w świetle działań pomocowo- - wspierających
3.1. Organizacje pozarządowe - rozróżnienia terminologiczne
3.2. Geneza i rozwój Polskiego Czerwonego Krzyża
3.3. Zasady i działania programowe Polskiego Czerwonego Krzyża
3.4. Formy działalności pomocowo-wspierającej Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

Rozdział IV
Rola opiekunów w procesie wsparcia podopiecznych w świetle działalności opiekuńczej PCK - badania własne
4.1. Metodologia badań
4.2. Charakterystyka badanej populacji
4.3. Kwalifikacje i predyspozycje potrzebne do wykonywania zawodu opiekuna PCK
4.4. Realia pracy opiekunów PCK
4.5. Relacje interpersonalne pomiędzy opiekunami PCK a podopiecznymi
4.6. Sfera emocjonalna opiekuna PCK
4.7. Potrzeby dalszego rozwoju zawodowego opiekunów PCK

Zakończenie
Bibliografia
Literatura
Prawodawstwo
Netografia
Spis tabel
Spis rycin

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-799-6643-1

Liczba stron: 260

Format: 165x240mm

Cena katalogowa: 58,00 zł