Rodzina z dziećmi Rodzina dysfunkcyjna Pedagogika, praca socjalna, terapia

Izabela Krasiejko

Rodzina z dziećmi Rodzina dysfunkcyjna Pedagogika, praca socjalna, terapia

55,00 zł

4657

 

Monografia ma charakter teoretyczno-metodyczny. Scharakteryzowano w niej cechy rodziny, czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka, opisano objawy zaburzeń dziecięcych wynikających z wychowywania się w rodzinie nieprawidłowo realizującej swe funkcje. Ponadto zaprezentowano role i zadania oraz metodykę działania specjalistów pracujących z rodzinami w obszarze wsparcia rodziny i ochrony dobra dziecka. W ostatnich latach zwraca się bowiem uwagę, aby w pracy z rodzinami stosować idę umacniania (epmowerment), całościowości, spójności, subsydiarności (familocentryzm), wzmacniania więzi między dziećmi a rodzicami (teoria przywiązania, rodzicielstwo bliskości). Ponadto kładzie się coraz większy nacisk na współpracę pracowników służb społecznych między sobą i z przedstawicielami innych resortów i sektorów (muliprofesjonalizm).

Difin
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-808-5859-6

Liczba stron: 254

Format: 160x230mm

Cena katalogowa: 55,00 zł

Cena pakietu

99,90 zł

7351