Rewolucja husycka Kontrrewolucja i opór pokonanych

Stanisław Bylina

Rewolucja husycka Kontrrewolucja i opór pokonanych

32,00 zł

1980

 

Trzeci tom monografii przedstawia czeski obóz katolicki w walce, najpierw w oparciu o własne siły, a później szukający zbliżenia z siłami antyradykalnymi w obozie husyckim. Obóz katolicki wraz ze swym aktywnie antyhusyckim jądrem miał swoją własną historię, na którą składały się nie same jedynie klęski, lecz także i powodzenia, ukoronowane koalicją z ugodową wobec kościoła i Zygmunta Luksemburskiego częścią stronnictwa kalisznickiego. Na historię tę składały się wyraźnie odrębne, lecz zarazem z konieczności także wspólne dzieje magnackiej domeny rožemberskiej i jej nieprzeciętnego pana Oldřicha, wyższej i średniej szlachty zachodnioczeskiej połączonej landfrydem pilzneńskim, grup szlachty z innych regionów kraju, powiązanej wspólną polityką, a także bliskiego zarówno Rzeszy, jak i Czechom miasta Cheb i wreszcie niezdobytych przez husytów zamków, z potężnym królewskim Karlšstejnem na czele.

Koedycja z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk

Neriton
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-754-3411-8

Liczba stron: 173

Format: 21.3x15.0

Cena katalogowa: 32,00 zł