Relacje międzyorganizacyjne i kapitał intelektualny jako czynniki rozwoju mikro i małych przedsiębio

Agnieszka Rzepka

Relacje międzyorganizacyjne i kapitał intelektualny jako czynniki rozwoju mikro i małych przedsiębio

 

Tematyka pracy jest istotna oraz aktualna z uwagi na rozwój dotychczasowych oraz powstawanie nowych relacji kształtujących się w obszarze współpracy przedsiębiorstw. Zagadnienie kapitału intelektualnego, relacji międzyorganizacyjnych oraz ich wpływu na innowacyjność przedsiębiorstw w literaturze nauk zarządzania jest stosunkowo nowe i wymaga poznania zarówno na niwie teoretycznej, jak i praktycznych badań. Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w powiązaniu z innym podmiotami, które w sposób bezpośredni lub pośredni na nie oddziałują. Wobec tego kształtują one relacje polegające na tworzeniu więzi w postaci sieci, które w miarę upływu czasu podlegają ciągłemu rozwojowi. Tematyka ta jest interesująca ze względu na uwarunkowania relacji zachodzących pomiędzy organizacjami. Czynniki wpływające na kształtowanie się owych relacji stanowią jedną z kluczowych determinant podejmowania współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi lub rezygnacji z niej.

Difin
Oprawa miękka

Data pierwszego wydania:
2018-10-03

ISBN: 978-83-808-5709-4

Liczba stron: 271

Format: 15.1x22.7

Cena katalogowa: 60,00 zł