Regionalizm literacki w Polsce Zarys historyczny i wybór źródeł

Regionalizm literacki w Polsce Zarys historyczny i wybór źródeł

39,00 zł

2670

 

Kolejny tom serii literaturoznawczych studiówregionalistycznych przynosi całościowe spojrzenie na obecność idei regionalistycznej w polskiej refleksji o literaturze. Profesorowie Małgorzata Mikołajczak i Zbigniew Chojnowski, znakomici filolodzy i zarazem kulturoznawcy, autorzy wielu znaczących prac z obszaru takich zagadnień, jak między innymi geopoetyka, geografia literacka oraz dyskurs tożsamościowy w literaturze, przygotowali rzecz fundamentalną – antologię wypowiedzi krytycznoliterackich, publicystycznych i naukowych, podejmujących kwestię regionalizmu jako zjawiska literackiego. Zważywszy na aktualność, wszechstronność oraz dynamizm współczesnego dyskursu społecznego o szeroko rozumianej tożsamości kulturowej, w której istotnym czynnikiem jest związek z miejscem, prace literaturoznawcze zmierzające do badania i naukowego porządkowania tego dyskursu są nie do
przecenienia.
prof. dr hab. Andrzej Zawada

Universitas
Broszurowa ze skrzydełkami

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-242-3020-4

Liczba stron: 516

Format: 150x240mm

Cena katalogowa: 39,00 zł

Cena pakietu

78,90 zł

5064