Recepcja najnowszej literatury ukraińskiej w przekładach na język polski po roku 1989 Wybrane zagadnienia

Jadwiga Skowron

Recepcja najnowszej literatury ukraińskiej w przekładach na język polski po roku 1989 Wybrane zagadnienia

 

Monografia jest poświęcona przekładom najnowszej literatury ukraińskiej na język polski wydanym w Polsce w latach 1989–2014. Autorka zbadała między innymi rozwój polsko-ukraińskich stosunków literackich i wpływ wydarzeń politycznych na recepcję literatury ukraińskiej w Polsce. W monografii opisano także najważniejsze zjawiska ukraińskiego procesu literackiego po roku 1989. Ostatni rozdział publikacji zawiera analizę tłumaczeń wybranych utworów w aspekcie technicznym.

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-229-3600-9

Liczba stron: 156

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 45,00 zł