Racjonalność gospodarowania Perspektywa usług

Elżbieta Skąpska

Racjonalność gospodarowania Perspektywa usług

62,00 zł

4909

 

„Autorka słusznie sprowadza podstawowe kryterium stopniowania racjonalności do siły relacji między usługodawcą a usługobiorcą. (...) Podzielam przekonanie Autorki i motywy podjęcia się badań nad racjonalnością w zakresie usług oraz uznaję argumenty o znaczeniu racjonalności usług w funkcjonowaniu współczesnej gospodarki i społeczności. (...) Recenzowana książka co do jej tytułu, problemu badawczego i struktury treści stanowi interdyscyplinarne studium nad racjonalnością gospodarowania w perspektywie usług".
Z recenzji prof. dr hab. Józefy Famielec

„Za nowe uznaję autorską koncepcję usług ordo (o czym informowała Autorka w Biuletynie PTE 2018 nr 2, s. 79-82), wykonaną nową taksonomię usług i klasyfikację usług według ich podatności na ład gospodarczy oraz opracowanie propozycji modelowej (zarys modelu). Jest on ciekawą propozycją Autorki, która przedstawia skomplikowane relacje pomiędzy usługobiorcą, usługodawcą, satysfakcją/brakiem satysfakcji konsumenta, trzema stopniami racjonalności, nadmiarem/umiarem/niedoborem itp., elastycznością itd.".
Z recenzji prof. dr hab. Eulalii Skawińskiej

CeDeWu
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-810-2182-1

Liczba stron: 252

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 62,00 zł

Cena pakietu

96,90 zł

7003