Rachunkowość Zeszyt ćwiczeń 1 Uproszczone formy ewidencji działalności gospodarczej Część 1 Technikum, Szkoła policealna

Krystyna Strzelecka

Rachunkowość Zeszyt ćwiczeń 1 Uproszczone formy ewidencji działalności gospodarczej Część 1 Technikum, Szkoła policealna

 

Zeszyt ćwiczeń 1 jest dostosowany do podręcznika Rachunkowość część 1, który został dopuszczony w 2010 roku do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik ekonomista.

eMPi2 Mariana Pietraszewskiego
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-623-2521-4

Liczba stron: 62

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 9,00 zł