Psychologiczne predyktory przeżycia religijnego młodzieży

Stanisław Głaz

Psychologiczne predyktory przeżycia religijnego młodzieży

 

Człowiek spełnia się poprzez urzeczywistnienie w swoim życiu wartości, gdy realizuje sens własnego życia, od chwili gdy rozwija zdolność wczuwania się w świat drugiego człowieka, kiedy ma na względzie dobro innych ludzi. Spełnia się wówczas, gdy troszczy się o rozwój własnej zdolności poznawczo-wartościującej, a także kiedy wchodzi w głęboką relację z Bogiem.

Psychologiczne predyktory przeżycia religijnego młodzieży to teoretyczno-empiryczne studium, w którym autor ukazał istotne związki przeżycia obecności Boga i nieobecności Boga z takimi aspektami ludzkiego życia, jak wrażliwość sumienia, poczucie sensu życia, empatia, altruizm, wartości, a także nakreślił ważny udział tychże aspektów w rozwoju psychiczno-duchowym człowieka.

Ignatianum
Oprawa miękka

Data pierwszego wydania:
2018-12-14

ISBN: 978-83-277-1324-7

Liczba stron: 254

Format: 160x235mm

Cena katalogowa: 55,00 zł