Przewodnik po metodzie QFD Projektowanie i doskonalenie produktów i usług przy użyciu Quality Function Deployment

Marek Ćwiklicki

Przewodnik po metodzie QFD Projektowanie i doskonalenie produktów i usług przy użyciu Quality Function Deployment

39,90 zł

2428

 

Kompendium na temat QFD (Quality Function Deployment).
QFD definiuje się jako metodę planowania i rozwoju produktu lub usługi, umożliwiającą dokonanie precyzyjnej specyfikacji potrzeb i wymagań klientów, a następnie ich przełożenia na parametry pro-duktu lub usługi. Podejście to, znane także pod nazwą rozwinięcie funkcji jakości, jest jednym z najważniejszych w zarządzaniu jakością, a także w procesach innowacyjnych ukierunkowanych na klienta.
Metoda QFD wpisuje się w aktualne trendy dostosowania produktów do oczekiwań użytkowników.
***
Marek Ćwiklicki - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Autor i współautor ponad 200 publikacji obejmujących tematykę: koncepcji i metod zarządzania, metodologii zarządzania i teorii organizacji, zarządzania jakością. Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, European Academy of Management, European Group for Organizational Studies. Oprócz prac naukowo-badawczych podejmowanych w obszarze metodologii zarządzania bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych w roli eksperta do spraw zarządzania organizacją doskonalących funkcjonowanie instytucji sektora prywatnego i państwowego.

Poltext
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-756-1723-8

Liczba stron: 220

Format: 16.5x23.3

Cena katalogowa: 39,90 zł

Cena pakietu

74,80 zł

4522

Cena pakietu

79,80 zł

4822