Przestępczość graniczna w Polsce w drugiej połowie XX wieku w świetle biuletynów Wojsk Ochrony Pogranicza schyłek lat 70. i okres stanu wojennego Źródła

Bieniecki Ireneusz, Szkurłat Izabela

Przestępczość graniczna w Polsce w drugiej połowie XX wieku w świetle biuletynów Wojsk Ochrony Pogranicza schyłek lat 70. i okres stanu wojennego Źródła

58,00 zł

4169

 

Celem niniejszej pracy jest chronologiczne przedstawienie zachowanych, wybranych przykładów działań służbowych żołnierzy WOP z końca lat 70. i początku lat 80. XX w. W pracy posłużono się materiałami wewnętrznymi, opracowanymi na potrzeby szkoleniowe formacji WOP. Zdaniem autorów potwierdzają one występowanie w tym okresie różnych form przestępczości granicznej na poszczególnych odcinkach granicy państwowej. Dogłębna analiza tych zdarzeń pozwala też czytelnikowi wyrobić sobie zdanie na temat skuteczności działającego w tym czasie systemu ochrony granicy. Zaangażowanie (bądź jego brak) w działalności służbowej ze strony poszczególnych żołnierzy WOP (zawodowych i zsw) skutkowało w tym zakresie na przykład zatrzymaniem osób usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę bądź trudniących się przemytem.
Podczas pisania monografii autorzy wykorzystali analizę zgromadzonych dokumentów i analizę wydarzeń z przeszłości (metodę historyczną). [...]
Prezentowana monografia zawiera 7 dokumentów o zróżnicowanej objętości. Twórcy dokumentów (oficerowie Dowództwa WOP) zachowali opis poszczególnych wydarzeń, najczęściej z uwzględnieniem podziału na odcinki granicy państwowej PRL (zachodnia, północna, wschodnia, południowa). Wyjątek stanowią dokumenty: drugi (1978-1979), piąty (1981 r.), szósty (1982 r.), w których nie zaznaczono bezpośrednio tego podziału z określeniem odcinka granicy. W tych siedmiu dokumentach zaprezentowano łącznie 134 zdarzenia na granicy PRL w latach 1977-1983.

(Ze Wstępu)

Wydawnictwo Akademii Pomorskiej w Słupsku
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-746-7277-1

Liczba stron: 210

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 58,00 zł