Przekład Język Kultura IV

Przekład Język Kultura IV

31,50 zł

2683

 

Publikacja dobrze wpisuje się w serię „Przekład – Język – Kultura”, której wcześniejsze części (I – III) zyskały sobie uznanie wśród polskich badaczy teorii i pragmatyki przekładu. Większość tekstów dotyczy przekładu w relacji język polski – język rosyjski i opiera się na teoretycznych koncepcjach rosyjskich teoretyków i badaczy przekładu. Takie rozłożenie akcentów należy powitać z radością, ponieważ jest to obszar stosunkowo mało znany polskiemu czytelnikowi, przyzwyczajonemu do rozważania koncepcji powstałych na gruncie anglosaskim oraz śledzenia analiz poświęconych przekładom z języka angielskiego i na język angielski. Cieszy też kompetentne uwzględnianie w analizach szerokiego kontekstu historycznego, politycznego i socjologicznego.
Z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Tabakowskiej

UMCS
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-778-4678-0

Liczba stron: 228

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 31,50 zł