Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

Andrzej Pleszczyński

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

39,90 zł

3116

 

Andrzej Pleszczyński jest profesorem w Instytucie Historii UMCS w Lublinie. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na średniowieczu - epoce, w której ukształtowała się cywilizacja europejska. Przestrzeń, władza i ideologia to kategorie, które znalazły istotne miejsce w pracy naukowej Andrzeja Pleszczyńskiego - jej owocem była m. in. rozprawa pt. Przestrzeń i polityka. Studium rezydencji władcy wcześniejszego średniowiecza. Przykład czeskiego Wyszehradu, Lublin 2000 (czeskie tłumaczenie: Vyšehrad - rezidence česk?ch panovniků. Studie o rezidenci panovnika raného středověku na přikladu českého Vyšehradu;, Praha 2002). Naturalną drogą wskazane powyżej zainteresowania połączyły się z kwestią pograniczy kulturowych, wzajemnych opinii o sobie ludów je zamieszkujących. Szczególne miejsce w obrębie tej problematyki zajęła sfera kontaktów czesko-polsko-niemieckich, która została powiązana ze sprawą stereotypowego oglądu obcych. Oczywistością w tej sytuacji było zajęcie się również zagadnieniem budowy toposów zawartych w opisach ludów oraz struktur narracyjnych, które wskazują zdumiewającą trwałość, daleko wykraczają poza epokę średniowiecza. Efektem wieloletnich dociekań i zgłębiania naszkicowanych kwestii była praca pt.:Niemcy wobec Pierwszej Monarchii Piastowskiej (963-1034). Narodziny stereotypu - Postrzeganie i cywilizacyjna klasyfikacja władców Polski i ich kraju, Lublin 2008 (angielskie tłumaczenie: The Birth of a Stereotype. Polish Rulers and their Country in German Writings c. 1000 A.D, Boston-Leiden 2011). Niniejsza książka jest kontynuacją i poszerzeniem wyszczególnionej wyżej problematyki.

UMCS
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-778-4841-8

Liczba stron: 248

Format: 175x250mm

Cena katalogowa: 39,90 zł