Przedsiębiorczość jako proces tworzenia i funkcjonowania akademickich mikroprzedsiębiorstw spin off w Polsce

Jarosław Korpysa

Przedsiębiorczość jako proces tworzenia i funkcjonowania akademickich mikroprzedsiębiorstw spin off w Polsce

 

Współczesne procesy globalizacji, a także postępującej digitalizacji społeczeństwa w coraz większym stopniu determinują istnienie gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. W tym względzie przedsiębiorczość definiowana jest jako postrzeganie i kreowanie przez przedsiębiorcę nowych możliwości w powiązaniu z podejmowaniem decyzji o wykorzystaniu zasobów znajdujących się w środowisku.

Tym samym, przedsiębiorczość winno się utożsamiać z:
– działaniem przedsiębiorcy, który przez dostrzeżenie szans i metod wykorzystania istniejących zasobów tworzy i wprowadza na rynek innowacje,
– działaniem przedsiębiorcy w warunkach niepewności i ryzyka,
– świadomym wykorzystywaniem przez przedsiębiorcę wiedzy, zdolności i umiejętności w celu realizacji określonych zamierzeń.

Ze wstępu

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-797-2065-1

Liczba stron: 286

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 58,00 zł