Profi 1 neu Podręcznik + CD Szkoły ponadgimnazjalne

Dittrich Roland, Kujawa Barbara, Multańska Małgorzata

Profi 1 neu Podręcznik + CD Szkoły ponadgimnazjalne

35,00 zł

3178

 


Prezentacja
Autorzy: Roland Dittrich, Małgorzata Multańska, Barbara Kujawa
Klasa: 1, szkoły ponadgimnazjalne
Nr dopuszczenia: 758/1/2015
ISBN: 9788326224287
Format: A4
Liczba stron: 88
Wydanie jest częścią serii: Profi neu

Podręcznik "Profi 1 neu" składa się 10 rozdziałów, podzielonych na pojedyncze lekcje. Przejrzysty układ: jedna strona = jedna lekcja, ułatwia pracę z podręcznikiem.
Istotnym atutem "Profi neu" jest dobór treści dostosowany do grupy wiekowej uczniów oraz ukazywanie szerokiego kontekstu zastosowania poznanych środków językowych. Słownictwo fachowe nie jest tu wprowadzane od pierwszej lekcji, ale zwyczajne dialogi prowadzone są w sytuacjach, w których uczniowie mogą znaleźć się podczas swojego życia zawodowego.
Każdy rozdział rozpoczyna strona rozdziałowa, na której prezentowane są treści i ilustracje, które potem uczniowie odnajdują również w kolejnych lekcjach rozdziału.
Na początku każdej lekcji znajduje się prezentacja nowych treści w formie zadań. Dzięki temu, poprzez działanie, uczniowie poznają nowe zagadnienia. W tok lekcji wplecione zostały odwołania do języka angielskiego i polskiego. Pomagają one w nauce struktur gramatycznych i w przyswajaniu nowego słownictwa. Również cenne wskazówki dydaktyczne prezentowane są w toku lekcji. Uczniowie znajdą w nich strategie ucznia się, wskazówki, jak rozwiązywać różne typy zadań, czy ciekawe informacje dotyczące krajów niemieckiego obszaru językowego.
W każdej lekcji znajdują się zadania Finde die Regel. Są to zadania wprowadzające gramatykę za pomocą metody indukcji.
Po każdym rozdziale zamieszczona jest sekcja powtórkowa Das kann ich, pozwalająca na podsumowanie zdobytych informacji i przygotowanie się, np. do pracy klasowej. W każdej sekcji znajdują się także ćwiczenia fonetyczne, przydatne w nauce wymowy i intonacji. Stałym elementem sekcji powtórzeniowej jest ewaluacja w formie pytań i zadań do wykonania.
Rozdział zamyka Aktion-Seite. Aktion-Seite to sekcja, w której znajdują się informacje kulturo- i realioznawcze o krajach niemieckiego obszaru językowego oraz prace projektowe (grupowe lub indywidualne). Zawsze bogato ilustrowana, prezentująca ciekawe teksty sekcja może być traktowana jako dodatkowa jednostka lekcyjna.
Na końcu podręcznika zebrane są wszystkie zagadnienia gramatyczne, które zostały wprowadzone w ciągu roku nauki oraz słownik niemiecko-polski, zawierający dodatkowo zwroty i wyrażenia.
W podręczniku znajdują się zadania w typie zadań maturalnych, przygotowujące uczniów do egzaminu na poziomie podstawowym.
Dołączona do podręcznika płyta audio prezentuje wzorce fonetyczne tekstów oraz nagrania do zadań rozwijających i sprawdzających sprawność rozumienia ze słuchu.
Do podręcznika "Profi 1 neu" przygotowane zostały karty pracy - Hausaufgaben - które przeznaczone są do pracy indywidualnej ucznia w domu, ale mogą być także wykorzystywane na lekcjach, jako wsparcie dla wprowadzanych zagadnień.
Hausaufgaben zawierają ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, częściowo także w typie zadań maturalnych. Karty pracy dostępne są na platformie Akademia PWN.

Wydawnictwo Szkolne PWN
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-262-2428-7

Liczba stron: 88

Format: 210x290mm

Cena katalogowa: 35,00 zł