Pracownik umysłowy i inne pisma

Machajski Wacław Jan

Pracownik umysłowy i inne pisma

45,00 zł

3832

 

Na publikację składa się pierwsze polskie tłumaczenie trzech spośród czterech części „Pracownika umysłowego”. Poprzedzone jest ono wstępem, w którym zostały prześledzone losy machajewszczyzny i jej związki z różnymi nurtami politycznymi, od trockizmu po neokonserwatyzm. Jeden z zarazem najczęściej cytowanych na świecie – zwłaszcza w momentach wielkich politycznych przewrotów XX wieku – i zarazem najmniej w samej Polsce znanych polskich myślicieli, Jan Wacław Machajski, swe krytyczne i podejrzliwe spojrzenie skierował na nowo powstałą w XIX wieku warstwę społeczną: inteligencję. Inteligent to pracownik umysłowy, wykształcony i uprzywilejowany „najemnik kapitału”, który tylko pozornie dąży do wyzwolenia ludzkości, w istocie zaś stara się „nienawiść i niezadowolenie mas roboczych skierować wyłącznie przeciw tym formom ustroju burżuazyjnego, pod którymi cierpi sama inteligencja, wyłącznie przeciw tym instytucjom, które stają na przeszkodzie jej panowaniu”. Krytyce Machajskiego, prowadzonej w imię prawdziwego wyzwolenia pracowników fizycznych, podlegają i ortodoksyjny marksizm, i reformistyczna socjaldemokracja, i anarchizm, zwłaszcza w jego kropotkinowskiej wersji.

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Broszurowa ze skrzydełkami

ISBN: 978-83-235-2216-4

Liczba stron: 330

Format: 23.5x16.7

Cena katalogowa: 45,00 zł

Cena pakietu

84,90 zł

6032

Cena pakietu

84,90 zł

6226

Cena pakietu

99,90 zł

7126

Cena pakietu

99,90 zł

7126

Cena pakietu

84,90 zł

6226

Cena pakietu

94,90 zł

6826