Powtarzali za-łom-za-łom-za-łom i tak powstała Łomza... O etymologiach nienaukowych nazw miejscowości

Ewa Rogowska-Cybulska

Powtarzali za-łom-za-łom-za-łom i tak powstała Łomza... O etymologiach nienaukowych nazw miejscowości

 

Autorka na podstawie obszernej literatury przedmiotu przedstawia koncepcje interpretowania istoty etymologii nienaukowej/ludowej – porównuje różne ujęcia i zajmuje wobec tych poglądów własne stanowisko. Trafne jest potraktowanie etymologii nienaukowej „jako pewnego fenomenu językowo-kulturowego”. Książka prezentuje wysoki poziom naukowy, wzbogaca nie tylko językoznawstwo polonistyczne, ale również – i to przede wszystkim – językoznawstwo teoretyczne i ogólne.

Z recenzji prof. Tadeusza Lewaszkiewicza

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Broszurowa ze skrzydełkami

ISBN: 978-83-786-5783-5

Liczba stron: 366

Cena katalogowa: 29,40 zł