Postronni? Zagłada w relacjach chłopskich świadków

Karolina Koprowska

Postronni? Zagłada w relacjach chłopskich świadków

35,00 zł

2241

 

Temat, który podjęła Karolina Koprowska w swej książce, jest zarówno bardzo ważny – mentalnie, społecznie, historycznie – jak i trudny do obiektywnego, a jednocześnie zniuansowanego opisania oraz merytorycznie wyczerpującego opracowania (głównie z powodu szczupłości dostępnych świadectw, niepełnej wiedzy, konieczności wnioskowania z pośrednich form zapisu czy znaczących luk pamięciowych i nieobecności kluczowych wątków w zachowanych relacjach). W mojej ocenie wszystkie te wyzwania zostały w pracy odważnie podjęte, a problemy, które one niosą – rozwiązane, i to z pełnym merytorycznym, jak również etycznym, powodzeniem. Książka ta jest dojrzałym i cennym osiągnięciem badawczym.
Prof. dr hab. Ryszard Nycz

Książka Karoliny Koprowskiej jest próbą przyjrzenia się współczesnym relacjom polsko-żydowskim inaczej, niż zrobiliby to politolodzy czy historycy. Autorka rozprawy decyduje się na obserwację zjawisk należących do obszaru kultury: interesuje ją dyskurs afektywny i pozasymboliczny (kwestie przemilczeń, gestów, cielesnych odruchów). W ten sposób komplementarnie uzupełnia nowy i jeszcze daleki od wyczerpania ruch w badaniach nad przeszłością.
Dr hab. Roma Sendyka

Universitas
Broszurowa ze skrzydełkami

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-242-3418-9

Liczba stron: 216

Format: 150x235mm

Cena katalogowa: 35,00 zł

Cena pakietu

74,90 zł

4441

Cena pakietu

74,90 zł

4635

Cena pakietu

89,90 zł

5535

Cena pakietu

89,90 zł

5535

Cena pakietu

74,90 zł

4635

Cena pakietu

84,90 zł

5235