Portret z wilczą jagodą

Krystyna Wrońska

Portret z wilczą jagodą

20,00 zł

1415

 

Wraz ze zbiorem "Portret z wilczą jagodą" czytelnicy otrzymują przegląd poszukiwań artystycznych Krystyny Wrońskiej - od debiutu po wiersze najnowsze. Tematy i poetyki, a także punkty widzenia i tonacje emocjonalne ulegały zmianie.
Dla podkreślenia spójności zapisanych poetyckich epizodów swe wypowiedzi autorka układa w cykle (...). Odczytujemy zatem sekwencje wierszy modlitewnych, medytacyjnych, miłosnych, elegijnych, żałobnych. Wskazać należy okolicznościowe pacierze odmawiane przez różne postaci, lirykę żalu w osobistym z Umarłą czy kolędy i pastorałki osadzone w polskich lokalnych realiach, zabarwione scenami rodzajowymi, zaludnione ludowymi bohaterami, stylizowane na teksty folklorystyczne (...). Różne gatunki i rodzaje doświadczenia jednoczy wrażliwość na naturę, opisywaną z żarliwością oraz duchowym zaangażowaniem. - Z posłowia Wojciecha Ligęzy.

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
Broszurowa ze skrzydełkami

ISBN: 978-83-946-8748-9

Liczba stron: 172

Format: 14.4x20.8

Cena katalogowa: 20,00 zł

Cena pakietu

59,90 zł

3809

Cena pakietu

59,90 zł

3809